Novinky

Rodičovské združenie15.03.2018

Rodičovské združenie pre všetky triedy SŠ Novohradská okrem PYP AJ sa uskutoční v pondelok 19.3.2018
(Výnimkou sú triedy PYP Aj, ktoré mali rodičovské združenie vo forme Student Led Conference v individuálnych termínoch.)

  • o 17,00 triedne aktívy, od 17,30 do 19,00 konzultácie
  • triedni učitelia vo svojich triedach, netriedni v kabinetoch

Zoznam - kde presne nájdete jednotlivých učiteľov (.pdf)
Zobraziť plán budovy

Ďalšia absolventská prednáška14.03.2018

V pondelok 19.3.2018 o 15:00 sa vo veľkej zborovni (206) uskutoční ďalšia absolventská prednáška. Tentoraz o genetike a matematike. Viac informácií o prednáške...

Návšteva z Nagoya University13.03.2018

O návšteve prof. Butka - vedúceho katedry chémie na Nagoya University. Viac informácií + foto...

Džbán Jura Hronca27.02.2018

Získajte body do džbánu za jarnú výzdobu triedy. Viac informácií...

Korešpondenčný seminár z matematiky - konečné poradie16.02.2018

Konečné poradie KSM9 2017/2018 - pre žiakov 8. a 9. ročníka (.pdf)
Konečné poradie KSM5 2017/2018 - pre žiakov piateho ročníka ZŠ (.pdf)

Nadácia Novohradská - 2%09.02.2018


Údaje a tlačivá na poukázanie 2% daní na stránke nadácie

Zmena čísla účtu na úhradu platby za ŠKD08.02.2018

Od februára 2018 sa zmenilo číslo účtu na úhradu platieb za Školský klub detí.
Zobraziť viac informácií...

Prijímanie na päťročné bilingválne štúdium02.02.2018

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovensko-anglického bilingválneho štúdia pre školský rok 2018/2019 (.pdf)

IB Diploma26.01.2018

Veľká šanca pre študentov 2. a 3. ročníka 4-ročných gymnázií a sexty a septimy 8-ročných gymnázií na celom Slovensku študovať prestížny medzinárodný program na gymnáziu v Bratislave

Kde si na Slovensku spraviť maturitu, ktorá otvára dvere na Harvard - rozhovor so študentami programu IB Diploma v týždenníku Trend

Reportáž o IB na RTVS - atmosféra výberového konania, rozhovory so súčasnými aj bývalými IB-ikmi.

Informácie o programe IBD, výhody štúdia na IBD programe (.pdf)
Kritéria na prijatie (.pdf)

Prihláška (.pdf)
Prihláška (.doc)

Pre záujemcov o štúdium24.01.2018

Prihláška do PYP SJ a PYP AJ02.01.2018

Informácie o prijímaní a prihláška do I.PYP SJ (PYP v slovenskom jazyku)
Informácie o prijímaní a prihláška do I.PYP AJ (PYP v anglickom jazyku)

Prihláška do programu MYP / Admission to MYP02.01.2018

Information about the preMYP selection process (.pdf; english)

PreMYP application form for school year 2018/2019 (.pdf; slovensky/english)
PreMYP application form for school year 2018/2019 (.doc; slovensky/english)

Na ihrisko GJH prispeli18.10.2016

Spojená škola Novohradská02.09.2016

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?