Klub matematikov

Pozvánka do klubu učiteľov matematiky

Hejný na druhom stupni ZŠ

Po dlhom čase mám „dovolenku“ a klub si budem môcť užiť ako poslucháč. Hlavnú úlohu bude hrať Aďa Macková (študentka Komenského inštitútu).

Učím Hejného metódou žiakov na druhom stupni. Doporučujem aj ostatným učiteľom.
Rolou správneho učiteľa (aj matematiky) je pripraviť žiaka do života.
Ako učiť?
V akom pomere je vynaložená energia učiteľa k získaným vedomostiam žiakov?
Otázky, na ktoré som hľadala a našla odpoveď. Prečo Hejného metóda? Prečo mentoring? A čo na to rodičia, žiaci, vedenie, kolegovia? Aké materiály použiť? Odpovede na otázky, ktoré ma postretli počas prvého polroka učenia šiestakov, ktorí sa na prvom stupni učili matematiku klasicky.

A ešte prosba na záver. Ak budete mať aspoň trošku času, pozrite si pred stretnutím:
https://youtu.be/Pi09g-gq-GE

https://youtu.be/JY39-OtkUGQ

https://dennikn.sk/158769/milan-hejny-ucil-deti-na-matematike-mysliet-aj-samostatne-myslenie-moze-ohrozit-ideologiu/

Stretneme sa v utorok 20. 3. 2018 o 15:00 na Gymnáziu Jura Hronca na Novohradskej ulici v učebni 411 na 4. poschodí.

V prípade otázok neváhajte písať na jana.fraasova@gmail.com.

Teším sa na všetkých.
Jana Fraasová


Už niekoľko rokov uvažujem nad obnovením tradície stretávania sa učiteľov matematiky, ktorú si pamätám ešte zo svojich školských čias. Moje rozhodnutie začať podporili informácie o úspešnom stretávaní sa učiteľov informatiky, vy – učitelia matematiky, ktorí ste vyjadrili svoje priania stretávať sa, ako aj podpora zo strany oddelenia didaktiky matematiky KAGDM FMFI UK byť spoluorganizátorom týchto stretnutí.

Milí kolegovia, pozývame vás do klubu učiteľov matematiky, ktorého stretnutia sa budú konať približne každý tretí utorok v čase od 14.30 hod. do cca 16.00 hod. na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Na stretnutiach radi uvidíme učiteľov matematiky zo ZŠ a SŠ, ale vítaní sú aj budúci učitelia, vedúci krúžkov, či ďalší priaznivci vyučovania matematiky.

Cieľom klubu je umožniť učiteľom matematiky rozširovať si svoje profesionálne obzory v pedagogickej, didaktickej či matematickej oblasti. Venovať sa chceme aktuálnym problémom vo vyučovaní matematiky, kurikulu, učebniciam, veríme, že sa nám podarí inšpirovať sa navzájom – zlepšovať naše učenie. Akákoľvek téma bude vítaná a po odsúhlasení väčšinou zaradená do programu. V prípade záujmu sa pokúsime pozvať aj odborníkov z VŠ, resp. z praxe.

Ak máte záujem navštevovať klub v tomto školskom roku, napíšte nám na jana.fraasova@gmail.com

Jana Fraasová, GJH Bratislava

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?